Regulamin korzystania z Kantoru Walutowego

Użyte w "Regulaminie korzystania z Kantoru Walutowego" sformułowania oznaczają:

Kantor Walutowy – platforma walutowa Alior Banku S.A. (dalej jako "Alior Bank")

Zasoby Kantoru Walutowego – informacje udostępniane w ramach Kantoru Walutowego, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie korzystania z Kantoru Walutowego".

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

 1. Alior Bank zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Kantoru Walutowego:
 • MS Internet Explorer – wersja 9.0 i wyższe,
 • Mozilla Firefox – wersja 11.0 i wyższe,
 • Google Chrome – wersja 18.0 i wyższe.
 1. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Kantoru Walutowego, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Kantoru Walutowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Alior Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o treściach prezentowanych w ramach Kantoru Walutowego, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.
 4. Alior Bank udostępnia na Kantorze Walutowym chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Kantorze Walutowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. Alior Bank, udostępniając w Kantorze Walutowym treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Kantoru Walutowego wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Kantoru Walutowego, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 7. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 8. Alior Bank zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 9. Alior Bank gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb. Więcej informacji: Polityka plików cookies
 10. Alior Bank gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
 • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
 • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Kantoru Walutowego aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.